Image Alt

Listopad 2019

Svatý Martin jede k nám, mladé víno veze nám - tak takový slogan zavládl nad naším vinařstvím dne 9.11.19 v 15:00. Svatý Martin resp. svatá Martina (v podání naší Terezky) v doprovodu rytířů a fraucimoru skupiny Malberg nám přivezli svatomartinský Muller Thurgau z vinice ve Stoprouně (místní viniční trať). Společně s buchlovským purkrabím panem Vilémem a panem farářem naší farnosti p.Kasan a hlavně stovkou hostů jsme přivítali první víno tohoto ročníku!! A jak to bývá,